Unmanned aerial vehicle (UAV)

UAV là hệ thống máy bay không người lái đươc sử dụng trong các khu vực có nguy cơ nhằm giảm thiểu sự nguy hiểm đến tính mạng con người, bằng điều khiển từ xa hoặc bằng cả hai phương tiện và mang một số kết hợp cảm biến, máy thu và phát điện tử và vũ khí tấn công. Chúng được sử dụng để trinh sát chiến lược và hoạt động cũng như giám sát chiến trường, đồng thời chúng cũng có thể can thiệp trên chiến trường gián tiếp, bằng cách chỉ định mục tiêu cho các loại đạn được dẫn đường chính xác được thả hoặc bắn từ các hệ thống có người lái, hoặc trực tiếp bằng cách thả hoặc bắn các loại đạn này .Chúng tôi cung cấp từ các máy bay hạng nhẹ như: Scaneagle UAV đến các máy bay có trang bị vũ trang như:MQ1-Predator, Sky saker-H300, Wing long UAV male.

Những chiếc xe này có thể chở một trọng tải đáng kể trên mặt đường hoặc những địa hình khó khăn nhất .Được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu quân sự, cũng hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Trạm vũ khí có thể chứa nhiều loại vũ khí khác nhau. Bảo vệ vũ khí nhỏ bắn đạn xuyên.