Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thuê tư vấn để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị tuyến số 5: Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc

By :

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 734/TTg-CN về việc thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị tuyến số 5: Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước quyết định việc lựa chọn tư vấn thẩm tra theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tư vấn thẩm tra có năng lực, kinh nghiệm, phát huy tối đa hiệu quả và tiết kiệm trong công tác thuê tư vấn thẩm tra. 

Nguồn: Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB)

Trả lời