Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Viện Nghiên cứu Vật tư Quân sự

By :

Trong chuyến thăm, Thượng tướng San đã được thông báo tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị từ khi thành lập đến nay. Với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật vào sản xuất vật tư phục vụ quân đội, Viện đã thực hiện 12 đề tài cấp Bộ, 85 đề tài cấp Cục và nhiều nhiệm vụ khác.

image 3

Ngoài ra, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc phòng về việc thiết kế quân phục mới cho sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện Nghiên cứu vật tư đã chủ động nghiên cứu, đề xuất một số lựa chọn phù hợp cho các cấp bậc quân hàm.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng hoan nghênh những kết quả đạt được của Viện trong thời gian qua và yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ tiếp tục phát huy vai trò nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng nhu cầu quân nhu, góp phần xây dựng Quân đội tinh nhuệ, vững mạnh. Đồng chí yêu cầu đơn vị hết sức quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn: Viet Nam Defence 2022
https://vietnamdefence-vdi-org-vn.translate.goog/deputy-defense-minister-inspects-research-institute-for-military-supplies-/n_en/86.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http

Trả lời