Thành lập Tổ công tác liên ngành để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ Dự án đầu tư tuyến Đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội

By :

???? UBND TP Hà Nội thành lập Tổ công tác liên ngành để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ dự án Đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

???? Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án metro Nhổn – Ga Hà Nội; phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

???? Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thành viên Tổ công tác liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án metro Nhổn – Ga Hà Nội, trong trường hợp Tổ trưởng vắng mặt, ủy quyền cho Tổ phó thay mặt chỉ đạo, điều hành.

???? Tổ công tác liên ngành tập trung làm việc ít nhất 1 buổi/tuần để phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội. Các thành viên Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tổ công tác liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

???? UBND TP giao ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm Tổ trưởng. Các Phó Tổ trưởng gồm ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên gồm Phó Giám đốc các Sở như Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Tư Pháp cùng lãnh đạo UBND các quận có tuyến đường sắt đô thị đi qua.

Nguồn: Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB)

Trả lời