Dựa trên cách tiếp cận mô-đun linh hoạt cung cấp giải pháp VHF hiệu suất cao và mô-đun UHF linh hoạt, F@stnet-Twin đáp ứng các yêu cầu vận hành khác nhau, Dựa trên cách tiếp cận mô-đun linh hoạt cung cấp giải pháp VHF hiệu suất cao và mô-đun UHF linh hoạt, F@stnet-Twin đáp ứng các yêu cầu vận hành khác nhau.