Radio systems

Thiết bị thu phát thông tin liên lạc di động cấp quân sự được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng chiến thuật. Được thiết kế đề hoạt động trong môi trường khắc nghiệt nhất,dành cho các ứng dụng quân sự và an ninh đa băng tần. Nó là một đơn vị cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ, dễ vận hành trong các điều kiện nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi khắt khe.