Các ứng dụng quân sự ngày nay của hệ thống radar bao gồm từ điều hướng và tấn công máy bay đến phòng không, phát hiện thời tiết và kiểm soát không lưu. Nó theo dõi một loạt các mục tiêu từ máy bay chiến thuật bay thấp có khả năng cơ động cao đến các mục tiêu nhỏ hơn khác thường như UAV, đảm bảo hình ảnh trên không diện rộng tuyệt vời.