MSA RAV Releasable Assault Vest Body armor protection

MSA RAV Releasable Assault Vest Body armor protection

Được tạo ra bởi và dành cho các nhà điều hành hoạt động đặc biệt, Áo giáp bảo vệ cơ thể MSA Paraclete Releasable Assault Vest (RAV) là sự lựa chọn cho tính cơ động, thoải mái, độ bền và tính mô-đun trong áo vest kiểu tấn công. Hệ thống phát hành một điểm đã được cấp bằng sáng chế cho phép loại bỏ khẩn cấp ngay cả một RAV đã được tải đầy đủ.

MỘT SỐ SẢN PHẨM KHÁC
No data was found
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
No data was found