Electro-optical

Electro optical -Cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy và hiệu quả cho máy bay cánh quay và cánh fixed trước các mối đe dọa từ manpads hiện tại và trong tương lai. Tích hợp với mws và các hệ thống tích hợp khác (dass) và bộ điều khiển ew Phản ứng nhanh chóng và hiệu quả để chống lại nhiều mối đe dọa Công nghệ laser fiber của nó nâng cao hiệu quả dircm bằng cách cải thiện hiệu suất, độ tin cậy và hiệu quả, giảm các hạn chế về cài đặt và các hoạt động thiết lập, căn chỉnh và bảo trì thậm chí còn quan trọng và phức tạp hơn.

Sản phẩm
Electro-optical