Armored car detail

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TDM

Sản xuất và thiết kế các sản phẩm trong quân đội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TDM

Sản phẩm và dịch vụ đường sắt

Sứ mệnh

Thương hiệu trên Thị trường

Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chất lượng và uy tín

Quan hệ khách hàng

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển đồng thời luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững

Đối với Nhân viên

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên

Trách nhiệm với xã hội

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc

Sản phẩm & Dịch vụ
của chúng tôi